Make your own free website on Tripod.com

أدوار الروى لوبيز

أخترت لكم 6 أدوار رائعه من أدوار الروى لوبيز:

(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

(1) الروى لوبيز: برلين 1865
م الأبيض: زوكرتورت الأسود: أندرسون
1 ب4م ب4م
2 ح3فم ح3فو
3 ف5ح حم2م
4 ب3ف ب3و
5 ب4و ف2و
6 ت ح3ح
7 ح5ح ب3رم
8 حب مح
9 ف4ف+ م2م
10 و5ر وام
11 و5ح+! بو
12 فب #  

 

(2) الروى لوبيز: سانت بطرسبرج 1909
م الأبيض: د. لاسكر الأسود: فيدمار
1 ب4م ب4م
2 ح3 فم ح3فو
3 ف5ح ب3و
4 ب4و ف2و
5 ح3ف ب ب
6 حب ب3حم
7 ف3م ف2ح
8 و2و ح3ف
9 ب3ف ت
10 ط ب3رو
11 ف2م ب4حو
12 ب4رم ح4م
13 ف6ر ح5ف
14 فح بف
15 ب5ر ب3ف
16 فف مف
17 بب بفب
18 ح(4)2م ر2ف
19 وب و3ح
20 و4و ب4ف
21 ح5و و2ح
22 و3ف رو1فم
23 حح رح
24 ر6و سلم الأسود

 

(3) الروي لوبيز: بطرسبورج 1914

م الأبيض: أليخين الأسودك بلاكبرن
1 ب4م ب4م
2 ح3فم ح3فو
3 ف5ح ح5و
4 ح ح بح
5 ت ب3حم
6 ب3و ف2ح
7 ب4فم ب3فو
8 ف4ف ب4و
9 بب بب
10 ف5ح+ م1ف
11 ح2و؟ و4ر
12 ب4رو ب3رو
13 ح3ح و1و
14 سلم الأبيض  

 

(4) الروى لوبيز: هامبرج 1916
م الأبيض: خان الأسود: هارتلوب
1 ب4م ب4م
2 ح3فم ح3فو
3 ف5ح ح5و
4 ف4ف!؟ و3ف
5 حح بح
6 ت ب3حو
7 ب3فو ف2ح
8 ب5م و3ح
9 ب3ف ب6و
10 و3ح ح3ر
11 ف5و ف4ف+
12 م1ر ح4ف
13 ب4ح و3ر
14 بح و6ر
15 ر1و وبف+
16 فو فف #

 

(5) الروي لوبيز: موسكو 1919

م

الأبيض: أليخين

الأسود: جريجورف
1 ب4م ب4م
2 ح3فم ح3فو
3 ف5ح ح5و
4 حح بح
5 ت ب3فو
6 ف4ف ح2م
7 ب3و ب4و
8 ف3ح بب
9 بب ح3ح
10 ب3فو! ف4فو
11 و5ر و2م!
12 ف5ح وب
13 ح2و و5ح
14 رو1م+ م1ف
15 وو فو
16 بب ف2م
17 ب4ف ف4فم
18 فف+ حف
19 ر3ف ر1و
20 ر(3) 3م ر2و
21 ح4ف ف3م
22 ح5م رب
23 حبفم! مح
24 رف ح4و
25 ر7م+ م3ف
26 ر(1) 6م+ م4ف
27 ف2ف+ مب
28 ر بحم ر1فم
29 ربر ح6م
30 ر3ر ح4ف
31 ر3ف+ م4ح
32 ر5م ر5ف
33 م2ف ر3ف
34 ب4رم+ م5ح
35 رر+ مر
36 ر4م #  

 

(6) الروى لوبيز: بودابست 1939
م الأبيض: بان الأسود: هولاسز
1 ب4م ب4م
2 ح3فم ح3فو
3 ف5ح ب3و
4 ت ح3ف
5 رام ف5ح؟
6 ب4و بب
7 ب5م! بب
8 حب! فو
9 حح+ سلم الاسود

(الرئيسية) - (مبادىء عامة) - (تفريعات) - (أدوار) - (مواقف) - (أبطال عالم)